เครือข่าย
หัวข้อข่าว กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
รายละเอียด

กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน "อัศวิน มอก." และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559  ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการตามเอกสารแนบค่ะ

เอกสาร ดูเอกสาร
โดย Admin
วันที่ 07/12/2016