ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยา ศรีสุขใส ( K614HJN ) เปลี่ยนระดับจาก PK ไปเป็นระดับ K1
นางสาวศศิญา ชัยนุรักษ์ ( K60II1S ) เปลี่ยนระดับจาก PK ไปเป็นระดับ K1
ชลลดา_ บุญธรรม ( K60VQNZ ) เปลี่ยนระดับจาก PK ไปเป็นระดับ K1
Phornphim patisung ( K608ABJ ) เปลี่ยนระดับจาก PK ไปเป็นระดับ K1
อาฐิญา ก๋าเร็ว ( K59WR1V ) เปลี่ยนระดับจาก K1 ไปเป็นระดับ K2
จิรสุดา จิตร์มุง ( K597VSN ) เปลี่ยนระดับจาก PK ไปเป็นระดับ K1
 
100%
งามตาผ้าซิ่น ถิ่นพ่อขุน สนับสนุนภูมิปัญญา พัฒนาสู่มาตรฐาน มอก. ปี2
100%
อัศวิน มอก. ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม 2
100%
รัตนรวมพลคนใส่ใจ มอก.