เครือข่าย
อนุญาติให้เล่นเกมส์ได้เฉพาะอัศวินระดับ K1 ขึ้นไปเท่านั้น